Դոնիտո Միքս

Ֆոնդյուի համով կրեմային ﬕջուկով կոնֆետներ

Բալի համով կրեմային միջուկով կոնֆետներ

Կաթնային կրեմային միջուկով կոնֆետներ

Դոնիտո