Տրյուֆել

Ջնարակապատ կոնֆետներ շոկոլադ ֆոնդյուի, անտառային ընկույզի և նուշի համերով։

Սոնուարը ներկայացնում է  շոկոլադ ֆոնդյուի, անտառային ընկույզի և նուշի համերով ջնարակապատ կոնֆետներ։