Արտաքին կապերի և ներկրումների մասնագետ

Երևանի Շոկոլադի Գործարան ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ «Արտաքին կապերի և ներկրումների մասնագետ»-ի թափուր հաստիքը համալրելու համար։

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Իրականացնել պահանջվող ապրանքների (հումք, նութեր, սարքավորումներ և այլն․․) գծով մատակարարների միջազգային շուկայի ուսումնասիրություն և վերլուծություն։
 • Հաստատել և պահպանել կապեր ապրանքները սպասարկող ընկերությունների հետ միջազգային շուկայում։
 • Մշակել ապրանքների և ծառայությունների գնման պահանջներն ու առաջարկները։
 • Նախապատրաստել և կանոնավորել նախապայմանագրային փաստաթղթերը, կնքել պայմանագրեր մատակարարների հետ։
 • Համակարգել և վերահսկել մատակարարների հետ պայմանագրային պայմանների ժամանակին կատարումը։
 • Ժամանակին պատրաստել և մատակարարներին ուղարկել ապրանքների պատվերները։
 • Համակարգել և վերահսկել մատակարարներից անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի ժամանակին ստանալու և համապատասխան ստորաբաժիններ ներկայացնելու գործընթացը։

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն (նախընտրելի է տնտեսագիտության կամ տեխնիկական ոլորտում)
 • Համապատասխան ոլորտում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Արագ ընկալելու և կողմնորորշվելու կարողություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների բանավոր և գրավոր գերազանց իմացություն
 • MS Office փաթեթի լավ իմացություն

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ